cursus 3 HR Place to Bee 544In 2023 was er een nieuwe cursus gepland maar helaas waren er te weinig aanmeldingen om de cursus door te kunnen laten gaan. Volgend jaar proberen we het weer.

Wat houdt de cursus in:
De cursus "Voortgezet Imkeren".
Docent: Dhr. Wil Brans
De cursus is vooral gericht op het praktisch imkeren, voortbordurend op de "Basiscursus Imkeren" en is met name geschikt voor imkers van de Basisopleiding 2021 en 2022. Imkers die zich nog wat onzeker voelen in de praktijk en graag ondersteuning en begeleiding willen bij de theorie en praktijk.

De cursus is bedoeld voor leden van Imkersvereniging "Place To Bee" die de basiscursus met goed gevolg hebben doorlopen (diploma is vereist). Ook moet je zelf een of meerdere volken hebben, die je zelf onderhoudt. Heb je na de Basiscursus het imkeren goed onder de knie dan is deze cursus niet geschikt voor je. Het betreft vooral een herhaling van de Basiscursus en we gaan dieper op zaken in.

Maximaal 20 cursisten.
Kosten voor het volgen van de cursus zijn € 100,00.
Lessen zijn op zondagmiddagen van 12:30 uur tot ongeveer 14:30 uur.
Het theorie- praktijkboek "Voortgezet imkeren", verkrijgbaar bij de NBV wordt gratis aangeboden aan de cursisten.

Practische informatie over deze cursus:
Deze cursus "Voortgezet Imkeren" start op zondag 5 februari 2023.
In de eerste les: kennismaking, opzet cursus en wensen/verwachtingen.
In deze eerste les worden de onderwerpen van de daarop volgende praktijklessen in overleg met de cursisten gekozen. Ook zullen aanwijzingen worden gegeven om zich via zelfstudie onderwerpen eigen te maken.
-Voorafgaand aan de les lees je in het theorie- praktijkboek "Voortgezet imkeren", de pagina's die betrekking hebben op de handeling die besproken wordt, alsmede de sheets van de BIJenleraar.
-Aan het einde van elke les krijg je een opdracht mee. Die ga je uitvoeren samen met 3 andere cursisten. Kortom: je gaat zelf aan de slag met je volk samen met 3 andere cursisten, dus met z'n viertjes. Gevolg: je kunt samen overleggen, elkaar coachen, waardoor je nog meer leert. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat iedereen daarna bij zijn/haar eigen volken ook dezelfde of een gelijkwaardige behandeling uitvoert.
-In de daarop volgende les geeft de persoon uit het groepje bij wiens volk de behandeling is uitgevoerd een kort verslag van diens ervaringen.
Dus:
-Tijdens les een behandeling bespreken.
-In groepjes van 4 die behandeling uitvoeren en samen overleggen.
-Zelfstandig die behandeling uitvoeren bij je eigen volken.
-Tijdens de volgende les de behandeling bespreken. Wat ging goed, minder goed of fout?

Nadere info is verkrijgbaar Bij BIJenleraar Wil Brans.
Inschrijven kun je door het contactformulier in te vullen op onze website of via de site van de N.B.V., onder de kop Voortgezet Imkeren.

Heeft u belanstelling voor de Basiscursus Imkeren? Kijk dan links boven op onze website bij het tabblad "Activiteiten".