SAVE THE DATE (alleen voor leden)

GRAAG nodigt het bestuur van Place To Bee ALLE leden uit voor de Algemene LedenVergadering!
Deze wordt gehouden op woensdag 20 maart 2024, aanvang 19.30uur

Aansluitend zal de heer Toon Gevers een lezing houden over 'Wilde Bijen'.
In de lezing gaat hij in op de 'Natuurwondertjes' in het insectenkastje. Beelden en filmpjes van het insectenkastje laten zien, hoe de verschillende soorten solitaire bijen en wespen zich voortplanten.

De vergadering en de lezing zullen worden gehouden in het conferentiecentrum. Dit centrum, adres Grote Beekstraat 26, is makkelijk te vinden en de parkeerplaats P 10 is vlakbij. Zie plattegrond.
De agenda, het jaarverslag 2023 en de notulen van de jaarvergadering 2023 zijn u al toegestuurd door de secretaris. Deze documenten kunt u ook vinden op onze website. Daarvoor moet u inloggen bij 'Leden PTB'.

Enkele foto's met betrekking op de lezing:

 wilde bij  Insektenbuisje 2   Toon Gevers Insektenkastje   Toon